Privacy

Privacy beleid
Versie: 28 augustus 2019

De campagnewebsite Theatervooroordeel.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen:

Theater Haarlem
Theater Utrecht
Theater Rotterdam
Theater de Veste
SPOT Groningen
NNT 
Zwolse theaters
Musis en Stadstheater 
Parkstad Limburg Theaters
Toneelgroep Maastricht
Het Zuidelijk Toneel
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Nijmegen
ITA
TAQA de Vest
Oostpool
Chasse
Het Nationale Theater
Stadsschouwburg De Harmonie
Theater aan de Parade
Theaters Tilburg
Tryater Leeuwarden
Wilminktheater

Penvoerder van het project is Theater Utrecht, gevestigd aan de Hoefijzerstraat 10 te Utrecht.
Tel.: 030-2737300, mail: info@theaterutrecht.nl. Dit collectief verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken, hoe we jouw privacy als webbezoeker waarborgen en hoe en waarom we cookies gebruiken.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we
Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies. Zie vanaf 8 voor meer informatie over
cookies. Wanneer je als bezoeker een vooroordeel instuurt, dan vragen wij je om de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Provincie

Je naam en mailadres worden vastgelegd in het CMS van de website.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
We maken het voor je graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat
we met jouw gegevens doen:
– Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een
naam is het niet mogelijk om kans te maken op een jaar lang gratis theater.
– Mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de
overeenkomst, want alleen met een mailadres kunnen we je informeren of je wel of niet gewonnen hebt en je informeren over eventuele acties rondom de campagne. Je kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door je onderaan de betreffende nieuwsbrief af
te melden. Indien je hebt aangegeven informatie te willen ontvangen van het theater bij jou in de buurt, dan worden je gegevens op basis van de grondslag toestemming gedeeld met het theater en gezelschap uit jouw provincie (zie lijst deelnemende partijen). 
- Provincie: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Per provincie wordt een winnend vooroordeel geselecteerd.

3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens
We bewaren jouw gegevens 3 jaar in onze database. Dat doen we omdat de campagne een looptijd van drie jaar heeft.

4. Rechten van betrokkenen
Graag wijzen we je op jouw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de
verwerking van persoonsgegevens in onze database:
– Recht op informatie: je hebt het recht om aan ons te vragen of jouw persoonsgegevens
worden verwerkt.
– Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens in te zien.
– Correctierecht: je hebt het recht om een verzoek tot correctie van jouw gegevens in te dienen.
– Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: je hebt het recht om aan ons te
vragen jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet
(meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): je hebt het recht om gegevens
beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat je deze zelf gemakkelijk door kan geven
aan een andere verantwoordelijke.
– Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail via info@theaterutrecht.nl waarin je aangeeft van welk(e) recht(en) jouw gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw bericht reageren op je verzoek.

5. Delen van gegevens met derden
Wij delen jouw gegevens alleen met het theater en/ of gezelschap uit jouw provincie, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Die toestemming wordt expliciet gevraagd, alleen als je zelf het vakje om ook informatie te ontvangen aanvinkt, delen wij jouw naam en e-mailadres met de
theater(s) en / of gezelschappen uit jouw provincie. Wil je jouw gegeven toestemming vervolgens
weer intrekken, dan verwijzen wij je door naar de theater(s) en/ of gezelschappen waaraan je de toestemming hebt verleend, en is de privacy policy van de betreffende instelling verder van toepassing.

6. Beveiligingsmaatregelen
Onze organisatie is voortdurend bezig om de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren.
Zo is onze website enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken.

7. Datalekken
Alhoewel we zeer zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, kan het voorkomen dat onbevoegde
personen toegang krijgen tot persoonsgegevens. In dat geval spreken we van een datalek. Wanneer
er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt direct actie ondernomen en worden betrokken personen geinformeerd.

8. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat
opslaat wanneer je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van cookies
zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat we kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.

9. Soorten cookies
We plaatsen:
– Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert.
– Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics
statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze
website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem
gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met
Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 26 maanden automatisch
gewist.